English French German Italian Portuguese Russian Spanish
         

PASLANMAZ İNOX
 DIŞ SEGMAN 

DIN 471


     
    paslanmaz-inox-dis-segman        paslanmaz-inox-dis-segman-din-472 


d

d3d5
min.

a
max.

bs=
3 2,7 1,0 1,9 0,8 0,40 A2 
4 3,7 1,0 2,2 0,9 0,40 A2 
5 3,7 1,0 2,5 1,1 0,60 A2 
6 5,6 1,2 2,7 1,3 0,70 A2 
7 6,5 1,2 3,1 1,4 0,80 A2 
8 7,4 1,2 3,2 1,5 0,80 A2 
9 8,4 1,2 3,3 1,7 1,00 A2 
10 9,3 1,5 3,3 1,8 1,00 A2 
11 10,2 1,5 3,3 1,8 1,00 A2 
12 11,0 1,7 3,3 1,8 1,00 A2 
13 11,9 1,7 3,4 2,0 1,00 A2 
14 12,9 1,7 3,5 2,1 1,00 A2 
15 13,8 1,7 3,6 2,2 1,00 A2 
16 14,7 1,7 3,7 2,2 1,00 A2 
17 15,7 1,7 3,8 2,3 1,00 A2 
18 16,5 2,0 3,9 2,4 1,20 A2 
19 17,5 2,0 3,9 2,5 1,20  A2  
20 18,5 2,0 4,0 2,6 1,20 A2 
22 20,5 2,0 4,2 2,8 1,20 A2 
23 21,4 2,0 4,3 2,9 1,20  A2  
24 22,2 2,0 4,4 3,0 1,20  A2  
25 23,2 2,0 4,4 3,0 1,20 A2 
26 24,2 2,0 4,5 3,1 1,20 A2 
27 25,1 2,0 4,6 3,1 1,20 A2 
28 25,9 2,0 4,7 3,2 1,50 A2 
29 26,9 2,0 4,8 3,4 1,50  A2  
30 27,9 2,0 5,0 3,5 1,50 A2 
32 29,6 2,5 5,2 3,6 1,50  A2  
34 31,5 2,5 5,4 3,8 1,50  A2  
35 32,2 2,5 5,6 3,9 1,50 A2 
36 33,2 2,5 5,6 4,0 1,75  A2  
38 35,2 2,5 5,8 4,2 1,75  A2  
39 36,0 2,5 5,9 4,3 1,75 A2 
40 36,5 2,5 6,0 4,4 1,75 A2 
42 38,5 2,5 6,5 4,5 1,75  A2  
45 41,5 2,5 6,7 4,7 1,75 A2 
48 44,5 2,5 6,9 5,0 1,75  A2  
50 45,8 2,5 6,9 5,1 2,00 A2 
52 47,8 2,5 7,0 5,2 2,00  A2  
55 50,8 2,5 7,2 5,4 2,00 A2 
60 55,8 2,5 7,4 5,8 2,00 A2 
65 60,8 3,0 7,8 6,3 2,50 A2 
70 65,5 3,0 8,1 6,6 2,50 A2 
75 70,5 3,0 8,4 7,0 2,50 A2 
80 74,5 3,0 8,6 7,4 2,50 A2 
85 79,5 3,5 8,7 7,8 3,00  A2  
90 84,5 3,5 8,8 8,2 3,00 A2 
95 89,5 3,5 9,4 8,6 3,00 A2 
100 94,5 3,5 9,6 9,0 3,00 A2 
YUKARI