English French German Italian Portuguese Russian Spanish
         

PASLANMAZ İNOX
 AY SEGMAN 

DIN 6799


     
    paslanmaz-inox-ay-segman        paslanmaz-inox-ay-segman-din-6799 


d

 d3
sa=
1,2 1,4 - 2,0 3,25 0,30 1,01 A2 
1,5 2,0 - 2,5 4,25 0,40 1,28 A2 
1,9 2,5 - 3,0 4,80 0,50 1,61 A2 
2,3 3,0 - 4,0 6,30 0,60 1,94 A2 
3,2 4,0 - 5,0 7,30 0,60 2,70 A2 
4 5,0 - 7,0 9,30 0,70 3,34 A2 
5 6,0 - 8,0 11,30 0,70 4,11 A2 
6 7,0 - 9,0 12,30 0,70 5,26 A2 
7 8,0 - 11,0 14,30 0,90 5,84 A2 
8 9,0 - 12,0 16,30 1,00 6,52 A2 
9 10,0 - 14,0 18,80 1,10 7,63 A2 
10 11,0 - 15,0 20,40 1,20 8,32 A2 
12 13,0 - 18,0 23,40 1,30 10,45 A2 
15 16,0 - 24,0 29,40 1,50 12,61 A2 
19 20,0 - 31,0 37,60 1,75 15,92 A2 
24 25,0 - 38,0 44,60 2,00 21,88 A2 
YUKARI